Policyer

Kvalitet & Miljö

Botkyrka Offset skall leverera trycksaker så att våra samt kundernas krav, behov och förväntningar uppfylls. Botkyrka Offset skall som led i sin affärsverksamhet aktivt medverka till en hållbar miljöutveckling genom att ställa miljökrav på hela sitt processflöde och miljögranska de produkter som köps in samt förebygga förorening. Detta miljöarbete skall utföras därför att det fynnar både kunder, samhället och därmed oss själva.

 

Detta åstadkommer vi genom en kvalitet,- och miljöpolicy:

  • Skapa tilltro i företagets kvalitets-/miljöarbete genom att uppfylla de krav som ställs av IS014001, myndigheter, kunder och medarbetare.
  • Framtagna miljölednings program konkretiseras i mål innebärande kontinuerliga förbättringar.
  • Miljö- och kvalitetsarbete ses som en långsiktig investering, genom utbildning och information skall varje medarbetare beredas tillfälle att förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande i det egna arbetet.
  • Fokusera på ständiga förbättringar i vår verksamhet
  • Våra kunder sätts alltid i centrum.
  • Följa tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och eventuellt andra krav som vi berörs av.

Kvalitets-/miljöpolicyn kommuniceras ut till alla som vill ta del av den.

 

vILL DU VETA MER?

Kontakta oss

Tel: 08-534 702 20  I  Mail: info@botkyrkaoffset.se

Läs mer om våra tjänster