Botkyrka Offset

Botkyrka Offset har en bred kundkrets, allt från det lilla enmansföretaget till det stora.

 

Våra kunder finns inom: Kommun, Kommunala bolag, Läkemedelsbranschen och Hjälporganisationer för att nämna några.

 

Till dessa producerar vi allt från produktblad, insamlingsbrev med postgirotalonger, informationsfoldrar och broschyrer till bipacksedlar och kapslar

 
Botkyrka Offset AB │ Segersbyvägen 4 │ 145 63 Norsborg
Tel; 08-534 702 20 │ Fax; 08-534 702 21
Mail; info@botkyrkaoffset.se

Wordpress - www.myamiko.se